Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/02-01/501
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.01.2003
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost po računima dobavljača iz inozemstva
Društvo "A", Zagreb, postavilo nam je pitanje jesu ii obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost po računima dobavljača iz inozemstva za usluge ustupanja i korištenja softvera, koje u tuzemstvu društvo prodaje preko medija poznatim i nepoznatim kupcima. U nastavku odgovaramo.
Obavljanje usluga s inozemstvom oporezuje se prema članku 5. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/2000). Kada se radi o uslugama iz članka 5. stavak 6. Zakona, propisano je da se oporezuju prema mjestu primatelja usluge. Između ostalog, u članku 5. stavak. 6. točka 1. Zakona, propisano je da se prijenos, ustupanje i korištenje autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava, porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu primatelja usluge.
Članak 19. stavak 2. Zakona, propisuje da je domaći poduzetnik obvezan obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost kada mu inozemni poduzetnik obavi uslugu na način i u rokovima propisanim Zakonom.
Budući da je u predmetnom slučaju sjedište društva primatelja usluge u Republici Hrvatskoj, tuzemni poduzetnik je obvezan temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona, obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na usluge koje mu je obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu