Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/02-01/349
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 25.09.2002
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na financijska sredstva
Institut "A", postavio je pitanje plaća li se porez na dodanu vrijednost na financijska sredstva koja im doznačuje Ministarstvo znanosti i tehnologije temeljem Ugovora br.: 353-05-05-2002 koji je sklopilo s Ekonomskim institutom o izradi projekta "Sustav znanstvenih informacija-podsustav društvene znanosti", na temelju Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i Nacionalnog znanstvenoistraživačkog programa, na koje odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezom na dodanu vrijednost oporezuju se isporuke dobara i usluga koje obave poduzetnici-porezni obveznici.
Način financiranja pojedinog projekta nije bitan za oporezivanje i prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ne postoji propisano porezno oslobođenje zbog činjenice da se neki projekt financira od strane Ministarstva znanosti i tehnologije.
U svakom konkretnom slučaju se procjenjuje postoji li isporuka koja podliježe oporezivanju.
Prema priloženom Ugovoru, Institut "A" se obvezuje izraditi informacijski sustav za prikupljanje, obradu, objavu, pohranu i pretraživanje znanstvenih informacija iz područja društvenih znanosti (članak 8. Ugovora), a Ministarstvo znanosti i tehnologije se obvezuje za izvedbu projekta isplatiti ugovoreni novčani iznos (članak 11. Ugovora), te stječe pravo vlasništva nad rezultatima završenog projekta (članak 13. Ugovora).
U skladu s navedenim, postoji isporuka (izrada projekta) od strane isporučitelja (Instituta) naručitelju (Ministarstvu) uz ugovorenu naknadu te naknada koju isporučitelj - porezni obveznik primi za obavljenu isporuku predstavlja osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu