Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-01/02-01/43
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.02.2002
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na kataloge s cijenama kozmetičkih proizvoda
U povodu pisma poduzeća "A", i pitanja o plaćanju poreza na dodanu vrijednost na kataloge s cijenama kozmetičkih proizvoda što ih prodaju njihovi zastupnici, a te kataloge dijele besplatno svojim zastupnicima odnosno kupcima, u nastavku odgovaramo.
Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
U stavku 3. toga članka, propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća i na sve druge isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade bez obzira kome su učinjene.
Prema navedenim odredbama, a u vezi s isporukom kataloga tj. davanjem kataloga bez naknade zastupnicima odnosno kupcima u svrhu prodaje proizvoda, takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavka 1. točka l a) Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu