Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/171
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 12.07.2005
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Društvo "A" d.o.o,, Zagreb, namjerava svoje članove koji su korisnici American Express kartice više od 30 godina trajno osloboditi plaćanja članarine na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost. U vezi navedenoga postavljenje upit o poreznom tretmanu u slučaju oslobođenja od plaćanja članarine.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Također porez na dodanu vrijednost plaća se i na sve druge isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom bez obzira kome su učinjene, što je propisano člankom 2. stavak 1. točka 3. Zakona.
Shodno navedenom, u konkretnom slučaju nije riječ o članarini u smislu članka 20. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 -ispravak), već o naknadi za obavljene usluge koje podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. Stoga oslobođenje od plaćanja članarine, odnosno oslobođenje od plaćanja naknade za obavljene usluge znači davanje usluga bez naknade što podliježe oporezivanju prema odredbama članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu