Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/65
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 04.03.2005
Oporezivanje naknada za troškove dokumentacije
Ustanova "A", postavila nam je pitanje oporezuje li se naknada koju za troškove dokumentacije temeljem Zakona o javnoj nabavi zaračunavaju ponuditeljima koji sudjeluju u javnom nadmetanju, na koje odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 29. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., broj 117/01 i 197/03), cijena dokumentacije za nadmetanje obuhvaća samo cijenu preslike i /ili dostave i naručitelj ne smije tražiti plaćanje drugih iznosa u svezi s dokumentacijom ili sudjelovanjem u postupku nabave.
Ustanova "A" pri objavi javnog nadmetanja objavljuje cijenu troškova izrade dokumentacije, koju temeljem toga ponuditelji uplaćuju na njihov račun te uz predočenje dokaza o uplati mogu podići natječajnu dokumentaciju.
Prema odredbi članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04), isporuka koja podliježe oporezivanju je ona koju poduzetnik (isporučitelj) u okviru svoje poduzetničke djelatnosti obavi u tuzemstvu uz naknadu.
U konkretnom slučaju1 postoji predmet isporuke (natječajna dokumentacija) te naknada koju primatelj isporuke plaća za primljenu isporuku, pa je u smislu odredbe članka 2. Zakona, obavljena isporuka koja podliježe oporezivanju.
Povratak na prethodnu stranicu