Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/88
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 23.03.2005
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Društvo za agencijske poslove i trgovinu "A", naručuje od Vodovoda "B" vodu za inozemne brodove koji se nalaze na kružnim putovanjima i pristaju u hrvatskim lukama. Vodu isporučuje Vodovod "B" koji za obavljenu isporuku vode naručitelju "A" izdaje račun sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost. Slijedom navedenog postavljeno je pitanje treba li "B" obračunati porez na dodanu vrijednost za tako isporučenu vodu ili je riječ o izvoznoj isporuci.
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Prema Članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Člankom 13. stavak 1. točka 1. Zakona propisano je da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge usluge.
Prema članku 14. stavak 1. točka 1. Zakona izvoznom isporukom smatra se isporuka dobra koju poduzetnik koji se u smislu carinskih propisa smatra carinskim obveznikom, obavi inozemnom naručitelju u inozemstvo izvan carinskog područja Republike Hrvatske.
Da je obavljena izvozna isporuka poduzetnik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju što je
propisano člankom 71. stavak 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04-ispravak).
Iz upita i priložene dokumentacije razvidno je da u konkretnom slučaju nije riječ o izvoznoj isporuci dobara u smislu članka 13. stavak 1. Zakona, nego o isporuci oporezivoj porezom na dodanu vrijednost prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Stoga je "B" obvezan za obavljenu isporuku vode ispostaviti račun sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu