Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/05-01/189
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.02.2005
Oporezivanje financijske potpore
U dopisu što nam ga je dostavilo trgovačko društvo za uređivanje i održavanje rekreacijsko-športskih objekata "A", navode da su iz proračuna Grada Zagreba primili financijsku potporu za uklanjanje lokvanja s regatne staze i dijela kajakaškog kanala jezera Jarun.
Navode da doznaka financijskih sredstava za investicijska ulaganja, kao potpora za izgradnju javnih dobara, ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, te postavljaju upit podliježe li oporezivanju porezom na dodanu vrijednost subvencija za investicijsko održavanje iste investicije?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Jezero Jarun je kao javno dobro grad Zagreb dao na održavanje trgovačkom društvu "A", pa je u konkretnom slučaju riječ o sredstvima danim trgovačkom društvu iz proračuna Grada Zagreba za obavljanje ugovorenih radova na održavanju javnog dobra.
U skladu s navedenim sredstva što ih trgovačko društvo dobije iz proračuna Grada Zagreba, kao naknadu za obavljanje poslove uklanjanja lokvanja s regatne staze i dijela kajkaškog kanala podliježe opoorezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbama članka 2. stavak 1. točka a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04).
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu