Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/1190
Urudžbeni broj:513-07/21-01/04-2
Zagreb, 14.10.2004
Agencija za privremeno zapošljavanje
Banka "A", obratila nam se u vezi oporezivanja usluga koje pruža Agencija "B". Prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine, od broja 38/95 do 30/04), agencije "B" kao poslodavac, ustupaju radnike drugom poslodavcu (korisniku) za obavljanje privremenih poslova. Naknadu za obavljenu uslugu ustupanja radnika agencija naplaćuje od korisnika. S obzirom na navedeno, banka "A" - korisnik usluga Agencije "B", postavila je upit treba li Agencija "B" porez na dodanu vrijednost obračunati na ukupnu naknadu ili samo na naknadu za obavljenu uslugu posredovanja.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da osnovicu poreza na dodanu vrijednost ćini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.
Članak 4. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 55/04) propisuje da poduzetnik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun - posrednik i zastupnik, obračunava i plaća porez na pripadajuću mu proviziju.
Shodno navedenom, ako Agencija "B" za privremeno zapošljavanje obavlja uslugu ustupanja radnika u vlastito ime i za vlastiti račun, porez na dodanu vrijednost obračunava na ukupnu naknadu prema članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članku 4. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, ako obavlja uslugu posredovanja, odnosno nastupa u tuđe ime i za tuđi račun te za tu uslugu naplaćuje proviziju, tada je obveznik poreza na dodanu vrijednost na naknadu - proviziju u smislu članka 4. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu