Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/384
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 27.02.2004
Tretiranje naknade kod prijelaza igrača iz jednog kluba u drugi
Veza: Vaše pismo klasa: 410-19/03-02/44 od 11. studenoga 2003

U svezi s upitom Vaterpolskog kluba "A" kako u smislu poreza na dodanu vrijednost tretirati naknadu koju jedan klub zaračunava drugom klubu kod prijelaza igrača iz jednog kluba u drugi.
Vaterpolski klub "B" kao obveznik poreza na dodanu vrijednost, zaračunao je Vaterpolskom klubu "A", porez na naknadu koju naziva odštetom za prijelaz igrača.
Naše je mišljenje:
Prema priloženom Registracijskom pravilniku Hrvatskog vaterpolskog saveza (članak 37. i 38.), klubovi I, II i III lige kada njihovi igrači prelaze u druge klubove imaju pravo na naknadu koja predstavlja oblik obeštećenja za rad i sredstva uložena u razvoj igrača. Iznos naknade klubovi utvrđuju sporazumom, a ako se ne sporazume naknadu utvrđuje Komisija na temelju Kriterija i mjerila za utvrđivanje naknade kod prijelaza igrača koje je donijela Skupština Hrvatskog vaterpolskog saveza.
Kad športski klub - obveznik PDV-a sporazumno dopušta igraču prelazak u drugi klub, odriče se prava koja ima prema igraču i za to prima naknadu. Odricanje od prava, predstavlja u smislu odredbe članka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00) uslugu koja je predmet oporezivanja.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu