Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/109
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 12.02.2004
Uvoz osobnih automobila i ostalih motornih vozila
Gospodin "A" uputio je upit Vladi Republike Hrvatske, Uredu predsjednika, u svezi s plaćanjem poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza osobnih automobila i ostalih motornih vozila, na koji odgovaramo u nastavku.
Prema članku 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se na uvoz dobara u tuzemstvo, pri čemu se pod uvozom razumijeva unos i prijam i drugi oblici uvoza.
Članak 12. točka 12. Zakona propisuje da je plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. Shodno navedenom, prilikom uvoza plaća se porez na dodanu vrijednost, ako nije riječ o uvozu doniranih dobara u smislu članka 12. Zakona. Međutim, poduzetnici koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost plaćeni porez prilikom uvoza mogu odbiti kao pretporez sukladno članku 21. stavak 1. Zakona, a poduzetnik ili fizička osoba koja nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost nema pravo odbitka odnosno povrata plaćenog poreza prilikom uvoza dobara.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu