Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/2
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 02.02.2004
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirane proizvode
Veza: Vaš dopis klasa: 303-03/00-66/10,
Ur. broj: 521-03-04-01-02-03-75 od 2. siječnja 2004.

Navedenim dopisom obratili ste nam se radi iznalaženja rješenja kojim bi se hrvatske tvrtke oslobodile od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirane proizvode kada ih ustupaju Vladi Republike Hrvatske, u svrhu pomoći Islamskoj Republici Iran stradaloj u potresu.
Odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
U točki 3. toga članka propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća i na sve druge isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom bez obzira kome su učinjene.
Stoga, ako je riječ o davanju vlastitih proizvoda bez naknade, isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u skladu s odredbom članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu