Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/03-01/1261
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.12.2003
Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na obveze
Društvo "A" u stečaju (u daljnjem tekstu: "A"), obratilo nam se s pitanjem o obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na obveze nastale temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti, temeljem kojeg društvo "B" kao vlasnik poslužne nekretnine daje vlasniku povlasne nekretnine pravo da se radi prolaza služi stubištem i liftom te sanitamim čvorom poslužne nekretnine. Društvo "A" će pravo služnosti uknjižiti a za to pravo obvezuje se prema ugovoru platiti društvu "B" naknadu u iznosu 30.849,34 Eura u kunskoj protuvrijednosti na dan izmirenja obveze, na koje odgovaramo.
Prema odredbi članka 4. stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00) i članka 6. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 198/03) trpljenje neke radnje pod kojom se smatra između ostalog i dopuštanje korištenja pokretnih i nepokretnih stvari, predstavlja uslugu koja je predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim, društvo "B" koje obavlja navedenu uslugu, obvezno je na obavljenu uslugu odnosno naknadu za obavljenu uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost. Obračunati porez za primatelja usluge-obveznika poreza na dodanu vrijednost, predstavlja pretporez.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu