Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/431
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 12.12.2003
Otpis trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete
Porezni obveznik je u siječnju 2003. uputio pisanu zamolbu za dolazak djelatnika Porezne uprave radi otpisa trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete ( građevinski materijal-vapnena cementna žbuka, ljepila za stiropor, ljepila za keramiku, hirofa-stvrdnuta s rokom uporabe koji je prošao i dr.), u količini koja prelazi visinu dopuštenog manjka s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini, što ga je propisala Hrvatska gospodarska komora.
U travnju 2003. ovlaštene djelatnice Porezne uprave izvršile su neposredan uvid u izdvojenu predmetnu robu prema specifikaciji i inventurnoj listi na dan 31.12.2002. i utvrdile da je riječ o gotovim proizvodima koji su neupotrebljivi i nisu za daljnju prodaju zbog neodgovarajuće
kvalitete i proteka roka trajanja. Nakon toga, u tijeku nadzora porezni obveznik dao je potvrdu tvrtke koja je preuzela predmetnu robu i uništila je.
U skladu s navedenim temeljem knjigovodstvenih isprava predmetna roba isknjižena je na dan 31.12.2002. Naše je mišljenje da je u konkretnom slučaju manjak robe za poslovnu godinu 2002. priznat u skladu s odredbom članka 25. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03).
Povratak na prethodnu stranicu