Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/180
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 28.10.2003
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na određene usluge
Burza "A", obratila nam se s predstavkom u svezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na određene usluge koje pružaju burze. Prema njihovim navodima burza "A" na prihode od članarina i usluge davanja informacija obračunava porez na dodanu vrijednost, dok burza "B" to ne čini. U tom smislu traže očitovanje o tom problemu te pokretanje postupka nadzora kod burze "B".
U svezi s navedenim potrebno je stranku izvijestiti o slijedećem.
Porezna uprava-Središnji ured se u svom pismu klasa: 410-19/02-01/261 od 31. ožujka 2003. godine očitovala o poreznom statusu članarina koje naplaćuje burza od svojih članova. Prema tom mišljenju, kod članarina koje burza naplaćuje od svojih članova ne radi se o članarini u smislu odredbe članka 20. stavak 1. i 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", 60/96 do 58/03), već o naknadi za obavljene usluge koje podliježu oporezivanju, budući da se ne radi o uslugama koje su prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 69. stavak 3. Pravilnika, oslobođene poreza na dodanu vrijednost.
Kod poreznog obveznika - burze "B", proveden je nadzor obračuna i uplate poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2001. godine do 30. travnja 2003. godine, kojim su utvrđene obveze poreza za uplatu kao i zatezne kamate na neplaćene iznose poreza. Upravni postupak je još u tijeku.
Povratak na prethodnu stranicu