Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/275
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 18.09.2003
Otuđen, a zatim pronađen osobni automobil
Osiguravajuće društvo "A", uputilo nam je dopis u kojem navode da je u 2002. godini njihovom klijentu otuđen osobni automobil te da su mu, temeljem police kasko osiguranja, početkom 2003. isplatili štetu. Klijent, pravna osoba u sustavu je poreza na dodanu vrijednost, a odrekao se prava na vozilo u korist osiguravajućeg društva. U travnju 2003. otuđeno vozilo pronađeno je u inozemstvu, te dopremljeno u Zagreb. Zatražili su mišljenje jesu li obvezni platiti porez na dodanu vrijednost, odnosno neki drugi porez pri registraciji istog vozila na osiguravajuće društvo?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Sukladno članku 2. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Obveza poreza na dodanu vrijednost, prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, načelno nastaje isporukom dobra ili obavljanjem usluge koju obavi obveznik poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 3. stavak 1. Zakona i članka 3. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br.60/96 do 58/03) isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost i za to prima odgovarajuću naknadu.
U konkretnom slučaju Osiguravajuće društvo stječe pronađeni osobni automobil za koji je (temeljem obvezno-pravnog odnosa) osiguraniku isplatilo naknadu štete, te u skladu s navedenim zakonskim odredbama nije riječ o isporuci dobra koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost. Budući da u konkretnom slučaju Osiguravajuće društvo stječe osobni automobil, a da se to stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost, oporezuje se posebnim porezom na promet sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu