Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/139
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.09.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Gradsko poglavarstvo grada "A" obratilo nam se sa zamolbom za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost koji im je obračunala tvrtka "B" temeljem kupoprodajnog ugovora o prodaji novosagrađenih nekretnina, sklopljenog 11. veljače 2003.
Odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu.
Prema članku 9. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) novosagrađenim nekretninama smatraju se nekretnine (građevine i njihovi dijelovi) koje su sagrađene, isporučene ili plaćene nakon 31. prosinca 1997. godine. Članak 51. stavak 14. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisuje da se naknadom, pri isporuci novosagrađenih građevinskih objekata ili dijelova tih objekata iz članka 9. ovog Pravilnika smatra naknada za vrijednost isporučenog objekta koja ne sadrži vrijednost zemljišta ni iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela.
Sukladno navedenom grad "A" obvezan je platiti obračunati porez na dodanu vrijednost pri kupnji novosagrađenih nekretnina, a Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s ovim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu