Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/287
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.07.2003
Ugovor o sponzorstvu
Između poduzeća "A" i društva "B" sklopljen je Ugovor o sponzorstvu kojim se poduzeće "A" obvezuje doznačiti poduzeću "B" 220.000,00 Eura bez protučinidbe. U svezi s tim društvo "B" obratilo nam se za tumačenje podliježe li navedeni iznos plaćanju poreza na dodanu vrijednost.
Odgovaramo u nastavku.
U skladu s navedenim ako se radi o naknadi bez protučinidbe, ista ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00).
Molimo da s odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu