Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/410
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 04.06.2003
Naplata poreza na dodanu vrijednost
Udruga "A" obratila nam se s upitom da li su nastale promjene u svezi naplate poreza na dodanu vrijednost, budući da njima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odbija primiti račune u kojima obračunavaju porez na dodanu vrijednost na popravke proteza u skladu s tumačenjem Središnjeg ureda Porezne uprave klasa: 410-01/99-01/607 od 17. siječnja 2000.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
U smislu odredbe članka 1Oa Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 0%, između ostalog, i na medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, od broja 10/92 do 63/00).
Sukladno navedenom nije došlo do izmjene u oporezivanju ortopedskih odnosno stomatoloških pomagala. Međutim ako se zaračunava usluga popravka ortopedskog pomagala tada je riječ o obavljenoj usluzi prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22%, kako je već navedeno u spomenutom tumačenju Središnjeg ureda Porezne uprave.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu