Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/207
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.05.2003
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom prijenosa strojeva
Poduzeće "A" osnovala su dva poduzeća "B" i "C" na način da je svako od njih unijelo dio osnivačkog kapitala. Nakon godinu i pol suosnivači su se dogovorili da poduzeće "C" istupi iz društva na način da povuče svoj poslovni udio povratom unešenih strojeva, pa postavljaju pitanje da li postoji obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom prijenosa navedenih strojeva.
Odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu.
Prema članku 11. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) ako društvo unosi imovinu u drugo društvo, radi se o oporezivoj isporuci.
U skladu s navedenim, ako se radi o unosu imovine jednog društva u drugo društvo, takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu