Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/95
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 15.04.2003
Paušalna naknada za vodu
U povodu dopisa i upita što nam ga je uputio gospodin "A", može li se naplaćivati paušalna naknada za vodu, te plaća li se na taj iznos porez na dodanu vrijednost i u vrijeme kad korisnici vikend objekata ne borave u tim objektima, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 2. Zakona o poreza na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge uz naknadu.
Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je, između ostalog, da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobra ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbama članka 3. stavci 6. i 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01), isporuka u općem smislu postoji u slučaju kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost. Ovo vrijedi i za protuisporuku, to jest naknadu. Naknada može biti u obliku novca i/ili u obliku protuisporuke dobara i usluga. Bitno obilježje oporezive isporuke je međusobna uzročna veza između isporuke i naknade. Za prosudbu o postojanju ovog obilježja mjerodavan je gospodarski interes sudionika, neovisno o tome kako su sami sudionici određeni posao nazvali.
Prema tome, ako je paušalna naknada za vodu naknada za uslugu davanja vode na korištenje, tada podliježe oporezivanju prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Je li naplaćivanje paušalne naknade za vodu u vrijeme kad korisnici vikend objekata ne borave u tim objektima u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, od broja 36/95 do 59/01) nije predmet poreznih propisa, pa smo upit u svezi s tim proslijedili Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo, na nadležno postupanje.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu