Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/52
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 07.03.2003
Pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kod kupovine grobnog mjesta
Na upit osobe "A", o pravu na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kod kupovine grobnog mjesta, u nastavku odgovaramo.
Člankom 2. Zakona o grobljima (Narodne novine, broj: 19/98) propisano je da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba na čijem području se nalaze. Prema članku 13. navedenog Zakona propisano je da uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje, što znači da korisnik za korištenje grobnog mjesta plaća godišnju grobnu naknadu.
Uprave groblja koje prema navedenim člancima Zakona daju grobna mjesta na korištenje uz naknadu, time obavljaju isporuke odnosno usluge iz članka 2. stavka 1. točka la. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 47/95, 106/96, 164/98, 54/00 i 73/00), što je predmet oporezivanja PDV-om.
Člankom 15. stavak 4. Zakona o grobljima propisano je da korisnik može korištenje grobnog mjesta ustupiti trećim osobama. Prema stavku 5. članka 15. Zakona, oprema i uređaj groba koji su izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom, pa stoga ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju, upravi groblja priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina.
Shodno navedenom, grobno se mjesto može dati samo na korištenje, i to na neodređeno vrijeme uz naknadu, koja podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost, dok vlasnik groblja kao komunalnog objekta i nadalje ostaje jedinica lokalne samouprave na području koje se grobno mjesto nalazi. Kada se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prijenosi vlasništvo opreme i uređaja groba novi korisnik grobnog mjesta dužan je na te nekretnine (opremu i uređaj groba) platiti porez na promet nekretnina. U tu svrhu korisnik grobnog mjesta podnosi prijavu poreza na promet nekretnina, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o ustupanju grobnog mjesta nadležnoj ispostavi Porezne uprave koja utvrđuje tržišnu vrijednost opreme i uređaja groba, kao osnovicu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina. Kako iz dostavljenog računa društva "B" nije moguće utvrditi na što se odnosi obračunati porez na dodanu vrijednost, da li je riječ o računu za godišnju grobnu naknadu ili o prijenosu opreme i uređaja groba, potrebno je utvrditi na što se odnosi ispostavljena faktura, a zatim utvrditi ispravnost obračuna poreza.
S odgovorom upoznajte podnositelj upita.
Povratak na prethodnu stranicu