Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/01-01/646
Urudžbeni broj:513-07/03-02
Zagreb, 12.03.2003
Štedno kreditna zadruga
"A" - Štedno kreditna zadruga, je zbog neplaćanja rata odobrenih kredita tražila sudskim putem ovrhu na pokretninama dužnika. Nakon provedene ovrhe zaplijenjene pokretne stvari nisu prodane, a ni potraživanja naplaćena. Dogovorom Štedno kreditne zadruge i dužnika kod suda, Štedno kredima zadruga je postala vlasnikom pokretnina po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti, te će time dug kredita smatrati djelomično ili u cijelosti naplaćenim. Obzirom da stečene pokretnine ne služe za obavljanje djelatnosti Štedno kreditne zadruge, iste želi prodati, te postavlja pitanje da li je prilikom prodaje pokretnina obveznik poreza na dodanu vrijednost.
U svezi navedenog upita odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara koje izvrši poduzetnik baveći se svojom gospodarskom djelatnosti.
Odredbom članka 17. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da kad zakonom utvrđeno tijelo u postupku ovrhe proda neko dobro ne smatra se da je došlo do isporuke između dužnika i ovršnog tijela već do izravne dužnikove isporuke kupcu, koja podliježe oporezivanju.
Sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika dužnik je isporučitelj dobara i obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost, kad je došlo do isporuke dobara od dužnika kupcu, što je u ovom slučaju "A" - Štedno kreditna zadruga. Dužnik je poreznu obvezu dužan iskazati u prijavi poreza na dodanu vrijednost. Ako Štedno-kreditna zadruga želi to dobro prodati nakon što ga je kupila u svrhu naplate dugovanja od isporučitelja, nije obvezna obračunati porez na dodanu vrijednost kad ga prodaje drugom kupcu budući da je oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak, l točka 2. Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu