Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/01-01/505
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.01.2003
Oporezivanje novčanih doznaka (transfera)
Općina "A" postavila nam je upit u svezi s oporezivanjem novčanih doznaka (transfera) koje Općina doznačuje komunalnom društvu "B" d.o.o. za financiranje komunalne djelatnosti i investicija koje se odnose na izgradnju kapitalnih objekata komunalne infrastrukture (financiranje projekata npr. uređenje parkova, luka, lučica, stambenih zgrada, cesta i javne rasvjete). Sredstva su osigurana iz općinskog proračuna, a nakon završetka izgradnje kapitalni objekti komunalne infrastrukture daju se na korištenje komunalnom društvu.
U svezi s oporezivanjem porezom na dodanu vrijednost doznaka ili transfera jedinica lokalne samouprave komunalnom društvu, Porezna uprava višekratno se očitovala u svojim pismima, na sljedeći način.
Sredstva (transferi) koja se, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, doznačuju komunalnim društvima za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, javnih dobara, nisu naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu uslugu u smislu odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), nego su potpora za izgradnju javnih dobara te se na takvu doznaku ne plaća porez na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 8. stavak 1. Zakona.
Međutim, glede transfera, koji su naknada za obavljene isporuke dobara i usluga komunalnim društvima, postoji obveza oporezivanja. Isporuke dobara i obavljene usluge komunalnih društava nisu izuzete od oporezivanja, neovisno o tome jesu li učinjene jedinici lokalne samouprave ili nekom drugom korisniku.
Budući da se radi o doznačenim sredstvima (transferima) iz proračuna jedinice lokalne samouprave komunalnom društvu, za obavljene usluge jedinici lokalne samouprave u svrhu ubiranja komunalne naknade, primatelji sredstava obvezni su iz primljenih svota, preračunanom stopom od 18,0328 %, izračunati obvezu poreza na dodanu vrijednost.
Stoga, ako komunalno društvo "B" d.o.o. temeljem doznačenih sredstava iz proračuna Općine "A" vrši isporuke dobara ili obavlja usluge, obavezno je iz primljenih novčanih doznaka, preračunanom stopom, izračunati i platiti pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu