Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/462
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 10.01.2003
Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost
Područni ured Zagreb postavio je upit u svezi s obračunavanjem i plaćanjem poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada domaći poduzetnik od dobavljača iz inozemstva prima (bez naknade) reklamni materijal (vanjske i unutarnje reklame, zidne satove, šalice, čaše sa imenom proizvođača i sl.), na koji pri uvozu plaća porez na dodanu vrijednost i daje ga ugostiteljskim objektima na revers.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Sukladno članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge što ih trgovačka društva, kao i drugi oblici zajedničkog obavljanja gospodarske ili druge djelatnosti, isporuče ili obave bez naknade i s osobnim popustom, bez obzira kome su učinjene.
Prema tome, isporuka reklamnog materijala (vanjskih i unutarnjih reklama, zidnih satova, šalica, čaša sa imenom proizvođača i sl.) što ga je poduzetnik bez naknade dobio od dobavljača, pri uvozu platio porez na dodanu vrijednost, te koristio pravo na pretporez, a dijeli ga ugostiteljskim objektima na revers, isporuka je koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1 . točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu