Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/418
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 04.11.2002
Potvrda o primljenoj donaciji iz inozemstva
U svezi sa zahtjevom Hrvatske obrtničke komore za izdavanjem potvrde o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva na temelju dokumentacije koju ste nam dostavili, mišljenja smo:
Na temelju priloženog Okvirnog ugovora sklopljenog između Europske zaklade za obrazovanje i Hrvatske obrtničke komore zaključujemo da se radi o obavljanju usluga koje će Hrvatska obrtnička komora obavljati Europskoj zakladi za obrazovanje (članak 1. Ugovora) uz odgovarajuću nagradu odnosno naknadu (članak 4. Ugovora), a ne o inozemnoj novčanoj donaciji koju je primila Hrvatska obrtnička komora te se ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01).
Međutim, budući da je Europska zaklada za obrazovanje agencija Europske unije, a Republika Hrvatska je ratificirala Okvirni sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice ("Narodne novine"- Međunarodni ugovori broj 8/02) koji ima snagu međunarodnog ugovora i nadređen je domaćem zakonodavstvu, primjenjuju se na odgovarajući način porezne olakšice propisane tim Sporazumom, na sve isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz potpora Europske zajednice.
Ako se na financijska sredstva Europske zaklade za obrazovanje mogu primijeniti odredbe Okvirnog sporazuma, o čemu je potrebno zatražiti tumačenje Ministarstva za europske integracije, tada se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, može ostvariti prema postupku propisanom u članku 73 c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu