Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/126
Urudžbeni broj:513-07/02-4
Zagreb, 06.06.2002
Telekomunikacijske usluge za inozemnog naručitelja
U svezi s upitom društva "A" spadaju li usluge davanja pristupa internetu, izrada web stranica i web hostinga u telekomunikacijske usluge na koje se primjenjuju odredbe Statuta i Konvencije Međunarodne telekomunikacijske udruge, kao međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po pravnoj snazi su nadređeni odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a prema kojima se na međunarodne telekomunikacijske usluge između međusobno priznatih operatora ne zaračunava porez na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza na temelju podataka i izvješća Hrvatskog zavoda za telekomunikacije, pismom klasa: 011-01/02-03/44 od 18. svibnja 2002. godine izjasnilo se da prema odredbama članka 5. Statuta Međunarodne udruge za telekomunikacije ("Narodne novine", broj 9/94), pristup internetu spada u telekomunikacijske usluge na koje se mogu primijeniti odredbe članka 6. Međunarodnog telekomunikacijskog pravilnika i točke 1.6. Dodatka 1. tog Pravilnika, ako je tvrtka koja pruža uslugu pristupa internetu službeno priznati operator (ako je tvrtka službeno prijavljena Hrvatskom zavodu za telekomunikacije ili je koncesionar nepokretne javne telekomunikacijske mreže i pokretne javne telekomunikacijske mreže GSM), dok usluge izrade web stranica i web hostinga prema odredbama članka 5. Statuta Međunarodne udruge za telekomunikacije ne spadaju u telekomunikacijske usluge.
Međusobno priznati operatori u smislu Statuta Međunarodne udruge za telekomunikacije i Međunarodnog telekomunikacijskog pravilnika su:
1. HT d.d. Zagreb (koncesionar)
2. VIP-NET GSM d.o.o. Zagreb (koncesionar i prijava)
3. ISKON d.o.o. Zagreb
4. GLOBAL Net Grupa d.o.o. Zagreb
5. TRANSINTERCOM d.o.o. Split
6. AT&T Global Network services d.o.o.
7. MREŽA ZA TEBE d.o.o. Zagreb
8. CEETEL d.o.o. Zagreb
9. POSLUH d.o.o. Zagreb
10. VOKATIV d.o.o. Zagreb
11.ULTRAd.o.o. Zadar
U skladu s navedenim, tvrtka "A" nema status međusobno priznatog operatora, te je na međunarodne telekomunikacijske usluge koje zaračunava inozemnom priznatom operatoru, obvezna zaračunati porez na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu