Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/338
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.09.2002
Dopuštena visina tehnološkog manjka u šumarstvu
Vašim dopisom zatražili ste mišljenje na Odluku o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u šumarstvu - drvnih sortimenata, sjemena i sadnog bilja kojom je nadležno tijelo Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb utvrdilo dopuštenu visinu manjka drvnih sortimenata, sjemena i sadnog materijala u šumarstvu koji, kako navodite u dopisu, prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju. Postavili ste upit udovoljava li navedena Odluka poreznim propisima, radi donošenja odgovarajuće odluke Hrvatske gospodarske komore o tehnološkom manjku u šumarstvu.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/94 do 54/01) propisano je, među ostalim, da se porezno priznatim manjkom smatra tehnološki manjak nastao u procesu proizvodnje — do visine utvrđene normativima prema vrsti djelatnosti.
Mišljenja smo da je u priloženoj Odluci osim tehnološkog manjka u procesu proizvodnje riječ i o utvrđivanju dopuštene visine manjka (kalu i manjku nastalom djelovanjem više sile) na koji se odnose odredbe članka 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
U smislu članka 25. stavak 2. i 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Hrvatska gospodarska komora dostavit će nam Prijedlog pravilnika o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u šumarstvu, pa ćemo se tada na njega očitovati.
Povratak na prethodnu stranicu