Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/83
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.02.2002
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na ugovorene kazne za parkiranje
U vezi s pitanjem o obračunavanju poreza na dodanu vrijednost na ugovorne kazne za parkiranje što ih naplaćuje javno poduzeće "A" u nastavku odgovaramo.
Kako se u pismu navodi javno poduzeće "A" naplaćuje ugovornu kaznu za parkiranje sukladno Odluci o organizaciji i načinu parkiranja (Sl. glasnik br. 5/95), koju je donijela Skupština Grada Zagreba. Gradska skupština Grada Zagreba tom je Odlukom povjerila javnom poduzeću "A" kontrolu parkiranja na javnim parkiralištima koja su u vlasništvu grada.
Prema članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti, pa je u smislu navedenih odredbi javno poduzeće "A" obveznik poreza na dodanu vrijednost.
Odredbama članka 17. Zakona, propisano je da se porez na dodanu vrijednost obračunava prema izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge, a iznimno obveznici poreza na dohodak obračunavaju porez na dodanu vrijednost prema primljenim (naplaćenim) naknadama. Budući da je javno poduzeće "A" registrirano kod Trgovačkog suda kao društvo s ograničenom odgovornošću, obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima.
Međutim, ako javno poduzeće "A" ugovorne kazne za parkiranje naplaćuje u ime i za račun Grada Zagreba, tj. uplaćuje ih u proračun Grada Zagreba, tada se prema odredbama članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96., do 54/01.), ugovorna kazna ne smatra naknadom nego prolaznom stavkom.
Povratak na prethodnu stranicu