Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/02-01/548
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.07.2002
Vlastita potrošnja
Odjel za nadzor Područnog ureda Split postavio je upit na koji način primijeniti Zakon o porezu na dodanu vrijednost u slučaju kada domaće društvo »A» nabavlja (uglavnom od domaćih dobavljača) hranu i piće za posadu broda svoje inozemne podružnice «B» i posade brodova »A».
Navode da članovi posade nisu u radnom odnosu sa društvima «A» i «B». «B» sa članovima posade zaključuje ugovore na nekoliko mjeseci, pa je postavljen upit da li je riječ o nesamostalnom radu ili rad pomoraca ima obilježja samostalnog rada.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Sukladno članku 2. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge što ih trgovačka društva, kao i drugi oblici zajedničkog obavljanja gospodarske ili druge djelatnosti, isporuče ili obave bez naknade i s osobnim popustom, bez obzira kome su učinjene.
Prema odredbi članka 23. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da vlastita potrošnja koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost obuhvaća izuzimanja dobara ili korištenje usluga iz stavka 1. toga članka za privatne potrebe poduzetnika - fizičke osobe kao i za potrebe trećih osoba kojima ih ustupa u neposlovne svrhe.
U smislu navedenog u konkretnom slučaju je riječ o vlastitoj potrošnji, jer domaći poduzetnik bez naknade isporučuje dobra tuzemnom brodu (koji prometuje domaćim i međunarodnim vodama) ili isporučuje dobra brodu svoje inozemne podružnice, a nema dokaz da je obavljena izvozna isporuka - carinsku deklaraciju s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje, da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i da je naplata obavljena u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju.
Prema tome, navedeni rashodi za piće i hranu posade na brodu smatraju se vlastitom potrošnjom (a ne isporukom dobara iz članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost) i podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
U dijelu upita ima li rad pomoraca obilježja nesamostalnog rada ili je riječ o samostalnom radu ne možemo se očitovati, jer nije priložen primjerak ugovora koji se zaključuje sa članovima posade.
Povratak na prethodnu stranicu