Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/07-01/99
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 03.01.2008
Usluge savjetovanja i organiziranja tečajeva

        Poduzeće 'A' d.o.o., u okviru svoje djelatnosti obavlja usluge organizacije i provođenja radionica (treninga) za različite poslovne vještine te pružanje savjetodavnih usluga u području organizacije sektora prodaje i organizacije prodajnih aktivnosti. Obzirom na navedeno postavljaju pitanje podliježu li savjetodavne usluge oporezivanju prema sjedištu primatelja usluge te podliježu li usluge treninga koje poduzeće Mercuri International d.o.o., odnosno jedan njegov konzultant obavi inozemnom poduzetniku, u slučaju kada ih inozemni poduzetnik angažira da u njegovo ime i za njegov račun, obave trening inozemnom klijentu na području Republike Hrvatske oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07).

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Da bi se odredilo oporezuje li se uslugu s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

 

Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.

 

Od ovoga općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavci 4. do 6. Zakona, pa se između ostalog mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena kada se radi o umjetničkim (npr. opernim, glumačkim, pjevačkim), znanstvenim (npr. znanstvena predavanja i davanja mišljenja, ali ne i savjetovanja naručitelja), nastavnim (npr. usluge poduke, organiziranja tečajeva), športskim (npr. tenis, ronjenje), zabavnim ili sličnim uslugama (npr. filmske predstave, plesne priredbe) i njihovim organiziranjem prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 3.a) Zakona i članka 33b. stavak 6. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07). Usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja oporezuju se prema sjedištu poduzeća primatelja što je propisano odredbom članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Prema navedenom, konzultantske usluge, odnosno usluge savjetovanja su usluge iz članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje se, prema odredbi članka 5. stavak 5. Zakona, oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja.

 

Usluge organizacije i provođenja treninga odnosno usluge poduke, koje obavlja tuzemni poduzetnik 'A' d.o.o. inozemnom poduzetniku u tuzemstvu, podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj prema članku 5. stavak 4. točka 3.a) Zakona i članka 33b. stavak 6. točka 1. Pravilnika, obzirom da je usluga organizacije i provođenja treninga stvarno obavljena u Republici Hrvatskoj.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu