Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/07-01/1167
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 20.09.2007
Obveza obračunavanja i plaćanja poreza

Banka „A“ d.d., posluje s dva inozemna poduzetnika koji im pružaju usluge pristupa i prijenosa financijskih podataka (tečajne liste, burzovne kotacije, i slično). Financijski podaci nalaze se na elektronskim mrežama inozemnih poduzetnika koji korisnicima prema ugovoru dostavljaju terminal koji im omogućuje pristup tim podacima. Jedan inozemni poduzetnik: prilikom ispostavljanja računa obavljenu uslugu tretira kao jedinstvenu uslugu, drugi poduzetnik ispostavlja račun u kojem odvaja usluge, pa zaračunava posebno uslugu korištenja terminala, a posebno uslugu za transakcije po ugovorenim uslugama. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li Banka „A“ d.d. obvezna temeljem takvih računa obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost prema članku 19. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07). Napominju da terminal koji im dostavljaju inozemni poduzetnici nije fizički uređaj, nego softver odnosno program kojim im je omogućen pristup financijskim podacima.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.

 

Od ovoga općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona, pa se između ostalog usluge prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava kao i usluge ustupanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja, što je propisano odredbom članka 5. stavak 6. točka 1. i 5. Zakona i članka 33b. stavak 8. i 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07).

 

Prema navedenom, kada inozemni poduzetnici ustupaju financijske podatke tuzemnom poduzetniku, u konkretnom slučaju društvu Banka „A“ d.d., radi se o usluzi koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema sjedištu primatelja te usluge kako je propisano člankom 5. stavak 6. točka 5. Zakona, stoga je Banka „A“ d.d. obvezna obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost u smislu članka 19. stavak 2. Zakona.

 

Napominjemo da je usluga ustupanja i korištenja terminala (softvera) koju jedan inozemni poduzetnik posebno iskazuje u računu, usluga što se prema članku 5. stavak 6. točka 1. Zakona oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja, stoga je Banka „A“ d.d. obvezna na vrijednost te usluge obračunati porez na dodanu vrijednost prema odredbi članka 19. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu