Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/06-01/45
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.03.2006
Oporezivanje kombinirane usluge prijevoza

Porezni obveznik „A“ d.o.o.  postavio nam je pitanje o oporezivanju kombinirane usluge prijevoza robe na relaciji od odredišta u Njemačkoj do Dubrovnika. Prijevoz će se obavljati cestom od Njemačke do luke Rijeka, a zatim brodom do Dubrovnika.

 

Naše je mišljenje:

 

Prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar.nov., broj 47/95 do 90/05), mjesto oporezivanja usluge prijevoza je dionica puta gdje je prijevoz obavljen. Ako se prijevoz ne obavlja samo u tuzemstvu, tada se prema odredbama Zakona, oporezuje samo dionica puta u tuzemstvu.

 

U navedenom slučaju radi se o obavljanju usluge prijevoza dobara pri uvozu te načelno porezu podliježu samo dio naknade koji se odnosi na dionicu puta u tuzemstvu.

 

Međutim, ako je vrijednost usluga prijevoza koje se odnose na dionicu puta u tuzemstvu uključena u poreznu osnovicu pri uvozu dobara u skladu s odredbom članka 9. stavak 1. Zakona, tada se na uslugu prijevoza koja s odnosi na dionicu puta u tuzemstvu primjenjuje porezno oslobođenje iz članka 12. točka 14. Zakona.

 

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.  

Povratak na prethodnu stranicu