Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/06-01/118
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 23.06.2006
Obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge popravka teretnih vozila
Društvo "A" d.o.o., koje između ostalog, obavlja poslove posredovanja i marketinga, obratilo nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge zakupa promidžbenog prostora u časopisima po nalogu inozemnog poduzetnika. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05). propisano je da za utvrđivanje mjesta oporezivanja usluga vrijedi opće načelo oporezivanja prema mjestu sjedišta odnosno prebivališta poduzetnika koji obavlja usluge. Od općeg načela propisane su iznimke u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona, kojima se, između ostalog, određuje da je porezni obveznik primatelj određenih usluga iz stavka 6. toga članka, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnikom.

Člankom 5. stavak 6. točka 2. Zakona, propisano je da se promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u vezi s tim uslugama oporezuju prema sjedištu poduzetnika primatelja usluge.

Stoga, ako je domaći poduzetnik obavio za inozemnog poduzetnika uslugu posredovanja za promidžbu — oglašavanje te inozemne firme u raznim časopisima, mjesto oporezivanja je prema sjedištu poduzeća primatelja te usluge, a to je u ovom slučaju inozemstvo, pa se takva usluga ne oporezuje prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu