Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/145
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 08.09.2005
Porez na dodanu vrijednost pri prodaji zrakoplovnih karata
Društvo "A", Zagreb, obratilo nam se s upitom o poreznom statusu usluge tzv. Ticket Service Charge koju prodajna mjesta za prodaju zrakoplovnih karata širom svijeta uvode i počinju naplaćivati od putnika, budući da sudjeluju u organizaciji putovanja i izboru za putnika najpovoljnije rute, tarife, prijevoznika i sl. Ovaj način naplate usluga prodaje zrakoplovnih karata zamjenjuje dosadašnji način naplate usluge prodaje karata pri kojem su zrakoplovne kompanije odobravale prodajnim mjestima proviziju za prodane karte.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 90/05) mjestom obavljanja usluge prijevoza smatra se dionica puta gdje se prijevoz obavlja. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu tada se odredbe Zakona primjenjuju samo na dio usluge koji otpada na tuzemstvo.
Prema odredbi članka 33b. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04) kod prekograničnog pomorskog, riječnog i zračnog prijevoza putnika i robe ne utvrđuje se dionica puta u tuzemstvu, što znači da te usluge prijevoza nisu oporezive.
Mjestom obavljanja posredničkih usluga, smatra se prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona, mjesto isporuke dobra ili usluge za koju je obavljeno posredovanje.
U skladu s ovom odredbom, za usluge posredovanja pri prodaji zrakoplovnih karata za prekogranični prijevoz također se ne utvrđuje mjesto oporezivanja u tuzemstvu te ne podliježu oporezivanju.
Promjenom načina naplate naknade za prodane zrakoplovne karte, koje će prodajna mjesta sada naplaćivati od kupaca, a ne od zrakoplovnih kompanija, smatramo da se nije promijenila sama bit navedene usluge, te da naknada dijeli porezni tretman glavne usluge.
U tom smislu, naknada koju će prodajna mjesta naplaćivati za zrakoplovne karte za prijevoz u tuzemstvu, podliježu porezu po stopi od 22%, dok se na naknadu za prodane zrakoplovne karte u međunarodnom prijevozu ne obračunava porez temeljem odredbe članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona i članka 33b. stavak 5. Pravilnika.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu