Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/136
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 09.02.2005
Nadzor nad izradom hidrogeneratora
Društvo "A" d.o.o. obratilo nam se u vezi nadzora nad izradom hidrogeneratora u tuzemstvu za hidroelektranu u Finskoj. Naime, tvornica "B" u tuzemstvu izrađuje i izvozi hidrogenerator za hidroelektranu u Finskoj. Hidroelektrana iz Finske traži da društvo "A" d.o.o. obavi uslugu nadzora kvalitete i konzaltinga prilikom izrade generatora. Stoga, društvo "A" d.o.o. postavlja pitanje treba li za navedene usluge obavljene u tuzemstvu prilikom ispostavljanja računa hidroelektrani u Finskoj obračunati porez na dodanu vrijednost ili je riječ o uslugama u vezi s nekretninom?
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Kako bi odredili oporezuju li se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04), usluge nadzora kvalitete i konzaltinga prilikom izrade hidrogeneratora, koji se proizvodi u tuzemstvu, bitna je činjenica da se hidrogenerator ne smatra nekretninom nego proizvodom. Isto tako navedene usluge ne smatraju se uslugama obavljenim na nekretnini, pa se ni mjesto oporezivanja ne određuje prema mjestu gdje se nekretnina nalazi što je propisano člankom 5. stavak 4. točka 1) Zakona i člankom 33b. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak).
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je opće načelo da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.
Shodno navedenom, domaći poduzetnik, u konkretnom slučaju "A" d.o.o., koji će u tuzemstvu obavljati navedene usluge, obvezan je prilikom ispostavljanja računa naručitelju usluge obračunati porez na dodanu vrijednost budući da se radi o uslugama obavljenim u tuzemstvu što podliježe oporezivanju u smislu članka 5. stavak 3. Zakona.
Napominjemo da je izvoz hidrigeneratora koji će obaviti tvornica "B", oslobođen od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 13. stavak 1. točka 1) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu