Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/248
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 15.09.2004
Održavanje softvera što su ih tuzemne pravne osobe kupile od inozemne tvrtke
Društvo "A" sa inozemnom tvrtkom potpisalo je ugovor o održavanju softvera što su ih tuzemne pravne osobe kupile od te inozemne tvrtke. Temeljem ugovora društvo "A" izdalo je inozemnoj tvrtki račun za usluge održavanja softvera domaćem društvu (softver će održavati tijekom tri godine), pa postavlja pitanje jesu li prilikom ispostavljanja računa za usluge održavanja softvera bili obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost.
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04), odrediti mjesto oporezivanja usluge.
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.
Iznimno od općeg načela oporezivanja usluga prema mjestu gdje je sjedište odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge, odredbama članka 5. stavak 4. točka 3c) Zakona propisano je da se mjestom oporezivanja smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena, između ostalog, kada se radi o uslugama koje se obavljaju na pokretnim fizičkim dobrima, uslugama stručnog mišljenja, procjeni i ocjeni tih dobara.
U skladu s navedenim, usluge održavanja softvera, koje hrvatski poduzetnik u tuzemstvu obavlja domaćem društvu po nalogu inozemnog poduzetnika, oporezuju se prema odredbama članka 5. stavak 4. točka 3c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost obzirom da je riječ o usluzi koja se stvarno obavlja na pokretnom dobru u tuzemstvu. Stoga je za tako obavljenu uslugu društvo "A", prilikom ispostavljanja računa inozemnom poduzetniku obvezno obračunati porez na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu