Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/291
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 04.10.2004
Oporezivanje otpadnih voda
Društvo "A", obratilo nam se s pitanjem jesu li oslobođeni poreza na dodanu vrijednost kao korisnici slobodne zone u slučaju kad im poduzeće "B" izda fakturu za "namjenska sredstva prema količini otpadnih voda izmjerenih za vrijeme rada proizvodnog pogona" te drugu fakturu za količinu otpadnih voda izmjerenih za vrijeme rada proizvodnog pogona (opis rada: hidrauličko opterećenje J.O.S. otp. vodama za mjesec). Na fakturi za namjenska sredstva poduzeće "B" im ne zaračunava porez na dodanu vrijednost, dok na fakturi za količinu otpadnih voda vezano za hidrauličko opterećenje, obračunavaju porez.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04), slobodne zone nisu tuzemstvo. Odredbama Zakona, nije propisano opće porezno oslobođenje u slučaju kad se neke usluge obavljaju korisnicima zone. Mora li porezni obveznik zaračunati porez na uslugu obavljenu korisniku zone, ovisi o odredbama o mjestu oporezivanja pojedine usluge. Ako je prema tim odredbama mjesto oporezivanja usluge u slobodnoj zoni, tada takva usluga ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
U konkretnom slučaju, kod usluge "hidrauličko opterećenje J.O.S. otpadnim vodama" zaključujemo da se radi o odvodnji otpadnih voda. Ova usluga se oporezuje prema sjedištu poduzeća izvršitelja usluge tj. prema temeljnom načelu iz članka 5. stavak 3. Zakona, jer za navedene usluge nije posebno propisano mjesto oporezivanja prema odredbama članka 5. stavci 4., 5. i 6. Zakona. U skladu s navedenim, društvo "B", obvezno je za navedenu uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost, bez obzira što je uslugu zaračunalo korisniku zone.
Za fakturiranje "namjenskih sredstva prema količini otpadnih voda izmjerenih za vrijeme rada proizvodnog pogona", koje poduzeće "B" fakturira korisniku slobodne zone i ne zaračunava porez, ne možemo se na temelju podataka iz upita, s preciznošću izjasniti.
Ako se radi o naknadi koju društvo "B" prima u ime i za račun neke druge osobe tada taj iznos predstavlja iznos koji ne ulazi u naknadu za obavljenu isporuku već je prolazna stavka za poreznog obveznika i na nju se ne zaračunava porez, kako je to propisano odredbom članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04).
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu