Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/62
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 08.03.2004
Oporezivanje usluga slušanja programa Radia
Društvo Radio "A" d.o.o. postavilo nam je pitanje u svezi s oporezivanjem usluga slušanja programa Radio Dalmacije putem Interneta. Program radio Dalmacije preko Interneta korisnici slušaju u inozemstvu. Usluge plaćaju karticama na način da se potencijalni korisnik prijavljuje na web stranicama Radio Dalmacije, navodi broj kartice te željeno vrijeme korištenja usluge. Usluga se naplaćuje putem kartice u iznosu od 30,00 HRK mjesečno na način da se pojedinačni slip šalje u banku na naplatu s oznakom 1.0. (Internet order). Nakon toga se korisniku daje šifra i omogućuje slušanje programa preko Interneta. Pitanje je oporezuje li se ova usluga u skladu s odredbom članka 5. stavak 6. ili članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Naše je mišljenje:
Usluge emitiranja radio programa nisu navedene u članku 5. stavak 4., 5. i 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00) kao usluge za koje je propisano posebno mjesto oporezivanja.
Prema tome, navedene usluge se oporezuju prema odredbi članka 5. stavak 3. Zakona, tj. prema temeljnoj odredbi o mjestu oporezivanja kojom je propisano da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje je obavilo uslugu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu