Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/22
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 02.02.2004
Obračun poreza na dodanu vrijednost na računu za promidžbene usluge inozemnom naručitelju
Banka "A", Zagreb, postavila je upit je li pravilno primijenjen Zakon o porezu na dodanu vrijednost u slučaju kad domaća pravna osoba nije obračunala porez na dodanu vrijednost na računu za promidžbene usluge što ih je obavlja stranom naručitelju? Navode da je naručitelj usluga banka "B" iz Austrije (kao budući osnivač mirovinskog društva u Republici Hrvatskoj) na temelju ugovora zaključenog sa domaćom tvrtkom za razdoblje od 11.11.1999. do 31.12.2001. posljednju uplatu izvršio dana 3.10.2001. po računima za obavljenu uslugu na kojima nije bio obračunan porez na dodanu vrijednost, pa postavljaju upit je li u konkretnom slučaju postupljeno u skladu sa odredbom članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.
Prema odredbi članka 5. stavak 5. Zakona iznimno od stavka 3. ovoga članka ako je primatelj jedne od usluga iz stavka 6. ovoga članka poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, tada se smatra da je usluga obavljena tamo gdje je sjedište poduzeća primatelja. Odredbama članka 5. stavak 6. točka 2. Zakona, propisano je da se promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja s tim uslugama oporezuje prema mjestu primatelja usluge, pa kad je primatelj usluge u inozemstvu ne oporezuju se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Promidžbene usluge obavljene na temelju ugovora sklopljenog u 2002. godini između domaćeg poduzetnika i "C" mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom registriranog u Republici Hrvatskoj krajem 2001. podliježu oporezivanju prema odredbi članka 5. stavak 3. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu