Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/259
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 17.12.2003
Tuzemni porezni obveznik na usluge davanja
U predmetnom dopisu postavljen je upit je li tuzemni porezni obveznik na usluge davanja u zakup brodica «puno za prazno» pravilno primijenio stopu poreza na dodanu vrijednost 0% ili je bio dužan primijeniti stopu 22%, obzirom da je u članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća na sve isporuke dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu i da se plaća prema mjestu gdje je usluga stvarno obavljena. Pri tome se mjestom gdje je usluga obavljena smatra sjedište poduzeća koje uslugu obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju, što je propisano člankom 5. stavkom 3. istog Zakona. Porezni obveznik je za 2001. i 2002. godinu ispostavljao račune sa stopom poreza na dodanu vrijednost 0% inozemnoj pravnoj osobi, naplatio ih doznakama iz inozemstva sukladno propisima o deviznom poslovanju. Organizirani boravak za 2001. dokazuje samo ugovorom o zakupu «puno za prazno» , dok je za 2002. Kapetanija "A" dostavila "crew liste" iz kojih se vidi da su na brodicama boravili strani turisti.
Na postavljen upit odgovaramo u nastavku.
U konkretnom slučaju riječ je o najmu brodica što je oporezivo porezom na dodanu vrijednost po stopi 22% prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), odnosno prema sjedištu davatelja usluge najma.
O dijelu upita da li je iznajmljivanje brodica stranim turistima oporezivo porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% ne možemo se očitovati jer iz spisa predmeta nije razvidno tko iznajmljuje brodice turistima - inozemni poduzetnik - zakupoprimac ili domaći poduzetnik - zakupodavac.
Povratak na prethodnu stranicu