Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/226
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 16.07.2003
Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge projektiranja
Tvrtka "A", postavila je upit je li obvezna obračunavati porez na dodanu vrijednost na usluge projektiranja, montaže i puštanja u rad peći za lijevanje stakla koje im, na temelju ugovora, obavlja poslovni partner iz Italije? Navode da je na predmetnu opremu pri uvozu plaćen porez na dodanu vrijednost.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 5. stavak 1. i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu isporuke dobra ili obavljanja usluga, pri čemu se tuzemstvo smatra jedinim mjestom isporuke dobra odnosno obavljanja usluga. Mjestom isporuke dobra razumijeva se mjesto postavljanja dobra koje postavlja isporučitelj ili netko u njegovo ime.
Članom 33a. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da ako se radi o dobrima koja se montiraju, instaliraju ili izgrađuju, mjestom isporuke smatra se mjesto gdje dobro postavlja isporučitelj ili netko u njegovo ime.
U skladu s navedenim, kada inozemni poduzetnik u tuzemstvu obavi hrvatskom poduzetniku uslugu projektiranja, montaže i puštanja u rad peći za lijevanje stakla riječ je o usluzi koja podliježe oporezivanju prema članka 5. stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pa domaći poduzetnik plaća porez na dodanu vrijednost u skladu s člankom 19. stavak 2. istog Zakona.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu