Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/225
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 18.06.2003
Usluge drugog liječničkog mišljenja
Društvo "A", postavilo je upit je li obvezno obračunavati porez na dodanu vrijednost na usluge drugog liječničkog mišljenja (u svezi s određenim teškim bolestima) što im, na temelju ugovora, obavlja "B" Group koja je osnovana od konzorcija četiri najveća medicinska centra u USA.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.
Članak 33b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) podrobnije propisuje da se pri utvrđivanju mjesta obavljanja usluga primjenjuje opće načelo prema kojem je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge, ako Zakonom ili Pravilnikom nije drugačije određeno.
Iznimno od općeg načela oporezivanja usluga prema mjestu gdje se usluga stalno obavlja, odredbama članka 5. stavak 4. točka 3a Zakona propisano je da se mjestom oporezivanja smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena, između ostalog, kad se radi o znanstvenim uslugama i njihovom organiziranju.
Odredbama članka 33b. stavak 6. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost pobliže se pojašnjava, kad je riječ o znanstvenim uslugama (npr. znanstvena predavanja i davanja mišljenja, ali ne i savjetovanja naručitelja) da se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena.
U skladu s navedenim usluge drugog liječničkog mišljenja (ali ne i savjetovanja) koje inozemni poduzetnik u inozemstvu obavi hrvatskom poduzetniku ne oporezuju se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu