Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/291
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.04.2003
Znanstvena konferencija na brodu
Tehnološki centar "A", organizira znanstvenu konferenciju na brodu. Na brodu će se nalaziti pretežno stranci koji dolaze preko svojih fakulteta, instituta ili firmi. Tehnološki centar "A", naplaćuje kotizaciju za savjetovanje i troškove boravka, pa postavljaju pitanje da li strancima mogu izdati račun bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost i mogu li, obzirom da će dva dana ploviti u međunarodnim vodama, boravak obračunati bez poreza na dodanu vrijednost.
U nastavku odgovaramo.
Prema članku 5. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) mjestom obavljanja usluge smatra se mjesto gdje je usluga stvarno obavljena kada se radi o umjetničkim, znanstvenim, nastavnim, zabavnim ili sličnim uslugama i njihovim organiziranjem.
Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga mora dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim odredbama Tehnološki centar "A", obvezan je prilikom izdavanja računa obračunati porez na dodanu vrijednost. Osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini ukupna naknada za obavljenu uslugu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu