Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/448
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.04.2003
Prijevozne usluge
Društvo "A", uputilo nam je dopis u kojem navodi da su po izvršenom prijevozu robe na relaciji Gennevilliers (F) - Metković (HR) ispostavili račun domaćem kupcu za prijevoz robe primjenjujući odredbe članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te su na naknadu koja se odnosi na dionicu puta u Republici Hrvatskoj zaračunali porez na dodanu vrijednost. Kupac im osporava obračun poreza na dodanu vrijednost, s obrazloženjem da je prijevoz izvršen za SFOR, te stoga oslobođen obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Postavljen je upit postoji li, u konkretnom slučaju, zakonska osnova da se ne obračuna porez na dodanu vrijednost, te da li u slučaju kada je roba prevezena u slobodnu carinsku zonu Metković postoji obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
1. U skladu s odredbom članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 33b stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) usluge prijevoza robe iz inozemstva u Republiku Hrvatsku podliježu oporezivanju u dijelu dionice puta koja otpada na tuzemstvo. Dionica puta što se odnosi na prijevoz u slobodnoj zoni ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, u skladu s odredbom članka 2. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Podnositelj upita je na računu za obavljenu uslugu prijevoza obračunao porez na dodanu vrijednost na naknadu koja se odnosi na dio dionice puta koji otpada na tuzemstvo što je u skladu s navedenim zakonskim odredbama.
2. Uvjeti i način prodaje bez poreza NATO snagama - SFOR propisani su Naputkom o provođenju odredbi ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje poreza (Narodne novine, broj 13/96), a koji je donesen radi provođenja Ugovora potpisanog u Dayton. Navedenim Sporazumom NATO-u je, između ostalog, odobreno da izravno zaključuje ugovore s dobavljačima u Republici Hrvatskoj, za usluge i proizvode, bez plaćanja poreza na promet. Odredbama točke VIII Naputka pojašnjeno je da NATO može kupovati proizvode i usluge izravno i neizravno, putem vlastitih agencija za nabavu i drugih posrednika koji rade u ime i za račun NATO-a, te na koji način može kupovati proizvode i usluge.
Prema tome, ako je riječ o uslugama prijevoza robe iz inozemstva koje obavlja domaća tvrtka na temelju ugovora koji su snage SFOR-a zaključile izravno s tom tvrtkom riječ je o uslugama koje ne podliježu obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Međutim, ako domaća tvrtka za uslugu prijevoza ispostavlja račun drugoj domaćoj tvrtki obvezna je za usluge prijevoza robe iz inozemstva na dio usluge za dionicu puta koja otpada na tuzemstvo obračunati porez na dodanu vrijednost, kako je propisano člankom 5. stavak 4. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Na poreznu obvezu u tom slučaju nema utjecaja činjenica da se roba uvozi za potrebe snaga SFOR-a.
Povratak na prethodnu stranicu