Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/413
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 19.03.2003
Porezni tretman usluge unajmljivanja servera
U svezi s upitom poreznog obveznika - gospodina "A" o poreznom tretmanu usluge unajmljivanja servera koju će mu pružiti američka tvrtka te usluga koje će on na tom serveru pružati domaćim i stranim osobama (fizičkim i pravnim osobama), očitujemo se u nastavku.
Iz upita se; razabire da se radi o usluzi iznajmljivanja servera, a ne o prijenosu podataka putem servera. Prijenos podataka putem servera je telekomunikacijska usluga, koja se prema odredbama članka 5. Zakona o porezu a dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), oporezuje prema sjedištu poduzeća-davatelja usluga. Ako telekomunikacijsku uslugu hrvatskom poduzetniku obavi inozemni poduzetnik, mjesto obavljanja te usluge je u inozemstvu, te se ne oporezuje prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Iznajmljivanje servera je usluga koja se u skladu s odredbom članka 5. stavak 6. točka 8. Zakona, oporezuje prema sjedištu poduzeća primatelja. Ako navedenu uslugu hrvatskom poduzetniku pruža inozemni poduzetnik, tada je hrvatski poduzetnik obvezan temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona, obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na uslugu koju mu je obavio inozemni poduzetnik. Hrvatski porezni obveznik može uplaćeni porez po članku 19. stavak 2. Zakona, odbiti kao pretporez uz uvjete propisane odredbama članka 110. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01).
Usluge web hostinga koje će hrvatski poduzetnik-porezni obveznik obaviti domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama, oporezuju se prema mjestu davatelja usluge u skladu s odredbama članka 5. Zakona, te je hrvatski porezni obveznik obvezan na obavljene usluge domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama zaračunati 22% poreza na dodanu vrijednosti.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu