Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/489
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.03.2003
Opravdanost obračuna poreza na dodanu vrijednost
U svezi s vašim upitom o opravdanosti obračuna poreza na dodanu vrijednost, koji Vam od bruto honorara za povjereničke odnosno posredničke poslove u svezi s osiguranjem, obračunava i obustavlja društvo "A", odgovaramo u nastavku.
Usluge posredovanja u svezi s osiguranjem koje inozemni državljani-poduzetnici obave hrvatskim poduzetnicima prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 6. i 10. u svezi s odredbom članka 5. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) oporezuju se prema sjedištu poduzeća primatelja.
Budući da je primatelj usluge hrvatski poduzetnik društvo "A", a usluga se prema odredbama o mjestu oporezivanja oporezuje u Hrvatskoj, tada za društvo "A" nastaje porezna obveza temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona.
Obračun i uplata poreza na dodanu vrijednost na predmetnu uslugu je obveza primatelja usluge-društva "A", a ne obveza izvršitelja usluge.
Prema odredbama priloženih ugovora o povremenom obavljanju poslova pribave osiguranja, provizija odnosno naknada za obavljenu uslugu se ugovara u bruto iznosu, a osiguravatelj prilikom svake isplate proviziju umanjuje za zakonom određeni porez i prirez. Ova odredba se ne može odnositi na obvezu poreza na dodanu vrijednost, jer izvršitelj usluge nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, već samo na obvezu poreza na dohodak i prireza u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00 i 150/02), koji su sastavni dijelovi bruto naknade.
Povratak na prethodnu stranicu