Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/498
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.02.2003
Utvrđivanje mjesta obavljanja usluge i obveze obračunavanja poreza na dodanu vrijednost
Škola stranih jezika i poslovne komunikacije "A", postavila nam je pitanje jesu li obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost po računima za usluge inspekcije koje su za njih u njihovom prostoru obavili inspektori Europske udruge za kvalitetne jezične usluge sa sjedištem u Švicarskoj, a radi prijema u članstvo EAQUALIS, na koje odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište.
Prema članku 5. stavak 5. Zakona, iznimno od stavka 3. ovog članka propisano je, da ako je primatelj određenih usluga iz stavka 6. ovoga članka poduzetnik, tada se smatra da je usluga obavljena tamo gdje je sjedište poduzetnika primatelja.
Kako je u ovom slučaju riječ o uslugama inspekcije za utvrđivanje kvalitetne jezične nastave prema europskim standardima, radi se o uslugama iz članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona pa se za takve usluge i druge slične usluge savjetovanja mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poduzetnika primatelja usluge.
Budući da je sjedište poduzetnika primatelja usluge u tuzemstvu, Škola stranih jezika "A" obvezna je obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost prema odredbama članka 19. stavak 2. Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu