Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/275
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 31.01.2003
Pružanje usluge posredovanja pri registriranju plovila pod strane zastave
Tvrtka "A", u svom dopisu navodi da stranim državljanima pružaju usluge posredovanja pri registriranju plovila pod strane zastave. Plovila se mogu nalaziti u hrvatskim ili stranim teritorijalnim vodama. Troškove registracije i dostave (poštarinu) plaćaju deviznim sredstvima.
Postavljaju upit jesu li obvezni naplaćivati porez na dodanu vrijednost, a ako jesu da li na ukupan iznos fakture (obavljene usluge registracije, troškove registracije, dostave, poštarine) ili samo na dio fakture što se odnosi na obavljenu uslugu, te da li obveza plaćanja ovisi o lokaciji plovila?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.
Članak 33b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) podrobnije propisuje da se pri utvrđivanju mjesta obavljanja usluga primjenjuje opće načelo prema kojem je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge, ako Zakonom ili Pravilnikom nije drugačije određeno.
U skladu s navedenim usluge registracije plovila pod strane zastave koje obavlja hrvatski poduzetnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, oporezuju se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pa hrvatski poduzetnik na obavljenu uslugu inozemnom državljaninu treba zaračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22%.
Ako domaći poduzetnik u ime i za račun vlasnika broda plaća troškove registracije, na taj iznos ne obračunava porez na dodanu vrijednost, u skladu s odredbom članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim je propisano da u poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja.
Povratak na prethodnu stranicu