Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/62
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 04.03.2002
Obračunavanje pdv-a na usluge izdavanja certifikata po računima

Društvo 'A', obratilo nam se s pitanjem treba li obračunati PDV-e na usluge izdavanja certifikata po računima Ruskog registra brodova. Za brodsku opremu koju društvo izvozi u Rusiju, inspektori Ruskog registra brodova dolaze u nadzor i certifikatima potvrđuju da se proizvodnja opreme odvija u skladu s tehničkom dokumentacijom odnosno da je oprema izrađena prema ruskim industrijskim standardima.
Naše je mišljenje:
Na temelju podataka iz upita mišljenja smo da se radi o uslugama iz članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine', broj 47/95 do 73/00) koje nose obilježja inženjerskog posla, a koje se prema odredbi članka 5. stavak 5. Zakona, oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja.
Budući da je sjedište poduzeća primatelja u Republici Hrvatskoj, hrvatski poduzetnik je obvezan temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona, obračunati i uplatiti PDV-e.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu