Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/02-01/139
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.03.2002
Škola za obuku pilota

 

U dopisu klasa: 404-01/02-01/47, ur. broj 526-07-02-03 od 18. ožujka 2002., navodite da je strana tvrtka 'A', u sastavu 'B', u želji da započne poslovanje u Republici Hrvatskoj, osnovala tvrtku nositelja investicije sa sjedištem u Zemuniku i započela s investicijskim ciklusima. Djelatnost tvrtke zasniva se na uvježbavanju pilota na školskim avionima koji koriste bezolovni benzin 95 oktana. U svezi s navedenim pitate kome se podnosi zahtjev za izuzeće od plaćanja naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koju uključenu u cijenu goriva naplaćuje Dioničko društvo 'C'. Tražite mišljenje i o tome da li je tvrtka kćerka koja je locirana na području Republike Hrvatske obvezna obračunati PDV kada ispostavlja račun za obavljene usluge matičnoj tvrtki koja je izvan granica Republike Hrvatske.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
1. Člankom 5. stavak 2. točka 2. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (Narodne novine, od broja 55/00 do 107/01) propisano je da se posebni porez na naftne derivate plaća 1,90 kuna na motorne benzine (BMB-98, BMB-95 i BMB-91), te na ostale vrste bezolovnih benzina, neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu. U navedenoj svoti posebnog poreza sadržana je i naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta kako je propisano u članku 63a. Zakona o javnim cestama (Narodne novine, od broja 120/96 do 114/01).
Porezni obveznici posebnog poreza na naftne derivate iz članka 4. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate obveznici su i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta.
Zakonom o posebnom porezu na naftne derivate, pa ni Zakonom o javnim cestama nije propisana mogućnost neplaćanja ili izuzeća od plaćanja naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta ako se bezolovni benzin koristi kao gorivo za zrakoplove, odnosno za slučaj koji navodite u dopisu.
2. Kad je riječ o uslugama inozemnih poduzetnika člankom 5. stavak 4. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se kod obavljanja usluga nastave (obuke pilota) mjestom oporezivanja smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena, pa sukladno odredbi članka 19. stavak 1. i 2. Zakona, domaći poduzetnik je obvezan obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost.

Povratak na prethodnu stranicu